كسانى ,نمى‏ ,كنند ,خداوند ,آنها كسانى ,كسانى هستند ,گویند پروردگارا ,آنها كسانى هستند

 بندگان خاص خدا چه اوصافی دارند ؟

بندگان خاص خداوند رحمن آنها هستند كه :

1- با آرامش و بى تكبر بر زمین راه مى‏ روند

2- هنگامى كه جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام مى‏گویند (و با بى اعتنایى و بزرگوارى مى‏ گذرند).

3- آنها كسانى هستند كه شبانگاه براى پروردگارشان سجده و قیام مى‏كنند.

4- آنها كسانى هستند كه مى‏ گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بر طرف گردان كه عذابش سخت و پر دوام است!

5- آنها كسانى هستند كه هر گاه انفاق كنند نه اسراف مى ‏كنند و نه سخت‏گیرى، بلكه در میان ایندو حد اعتدالى دارند.

6- آنها كسانى هستند كه معبود دیگرى را با خداوند نمى‏ خوانند

7- انسانى را كه خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نمى‏ رسانند

8- زنا نمى‏ كنند

9- آنها كسانى هستند كه شهادت به باطل(شهادت دروغ) نمى‏ دهند

10- هنگامى كه با لغو و بیهودگى برخورد كنند بزرگوارانه از آن مى ‏گذرند.

11- آنها كسانى هستند كه هر گاه آیات پروردگارشان به آنها گوشزد شود كر و كور روى آن نمى‏ افتند!

12- آنها كسانى هستند كه مى‏ گویند پروردگارا از همسران و فرزندان ما، مایه روشنى چشم ما قرار ده و ما را پیشواى پرهیزگاران بنما!

سوره فرقان آیات 63 تا 71

منبع اصلی مطلب : دفتر ازدواج 77 اصفهان
برچسب ها : كسانى ,نمى‏ ,كنند ,خداوند ,آنها كسانى ,كسانى هستند ,گویند پروردگارا ,آنها كسانى هستند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :